အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ႏွင့္ Slavery (၁)

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ က ကြၽန္စနစ္ (Slavery) နဲ႕ပတ္သတ္ျပီး ဘယ္လိုဘယ္ပုံ အ မိန္႕ေတာ္ျပ႒ာန္းသြန္သင္ဆုံးမထားသလဲ ဆိုတာကိုမ တင္ျပ ခင္ ၊ ကမာၻ႔သမိုင္းမွာတြင္ခဲ့ တဲ့ ကြၽန္စနစ္ (Slavery) အေၾကာင္းကိုနည္းနည္းေလးတင္ဆက္လိုပါတယ္။ ကမာၻ႔ သမိုင္းမွာ ကြၽန္စနစ္ (Slavery) ဆိုတာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကြၽန္စနစ္ (Slavery) ဟာ ဘယ္တုန္းက၊ ကမာၻ႔ ဘယ္ေဒသ မွာစျပီးအေျခ တည္ ေပါက္ဖြား ရွင္သန္လာတယ္ဆိုတာ သမိုင္းအေထာက္ အထားအတိအက် မရွိေပမဲ့ ၊ သမိုင္း သုေတ သီေတြ ရဲ့သုေတသန ျပဳ ခ်က္ အရေတာ့ကမာၻ ေပၚမွာ အေစာဦးဆုံး ကြၽန္စနစ္ ဟာဘီစီ ၁၈ရာစု-၁၂ရာ စု ေလာက္က တ႐ုတ္ျပည္ ရွန္မင္းဆက္ေခတ္ မွာကတည္းကရွိခဲ့တယ္ဆိုတာပါ။ဒါ ဟာလည္း historical fact ေတာ့ မဟုတ္ ပါဘူး ၊ theorized hypothesis တစ္ခု သာျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္စနစ္ေအာက္ကိုကြၽန္ေတြ အျဖစ္ ဘယ္လိုလူေတြကေရာက္သြားသလဲ ဆိုတာနဲ႕ ပတ္ သတ္ျပီး ေျပာရရင္ေတာ့ဥပမာ-တစ္ဖက္ နဲ႕တစ္ ဖက္စစ္ တိုက္ လို႕ ဖမ္းမိတဲ့စစ္သုံ႕ ပန္းေတြ ၊ ကြၽန္ အျဖစ္ျပဳဖို႕အတြက္ တမင္တကာၾကံရြယ္ဖမ္းဆီးရာမွာ ခံရ တဲ့ သူေတြ ၊ ေႂကြး ဆယ္ ျမီခ် ျပဳရာမွာ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေႂကြးမဆပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြ စတာေတြပါ။ ဒီ ကြၽန္စနစ္ ဟာ ကမာၻ႔ သမိုင္းတစ္ ေလွ်ာက္ ေနရာေဒသတိုင္း ၊ ယဥ္ေက်း မႈတိုင္းမွာ ရွိခဲ့တဲ့ စနစ္ဆိုးၾကီး တစ္ခု ပါဘဲ။

အာေရဗ်ကြၽန္းဆြယ္မွာလည္း ဒီကြၽန္စနစ္ဟာ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ မပြင့္ေပၚမွီကတည္း ကိုက တည္ရွိေန ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။တစ္နည္း ဆိုရရင္ စၾက ဝဠွာဆိုင္ရာ သာသ နာေတာ္ျဖစ္တဲ့ အစၥလာမ္ ရဲ့ အႏၲိမ ဥပေဒျပ ႒ာန္းခ်က္ မတည္ခင္ ကတည္းကို က ကြၽန္စနစ္ ဟာအာ ေရဗ်လူ႕အဖြဲ႕ အ စည္းမွာ ေျခေျခခိုင္ခိုင္ အျမစ္ တြယ္ရင့္သန္ေန ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ဟာ ကြၽန္စနစ္ ကို စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ သာသနာ မဟုတ္ ေၾကာင္း ဦးစြာပထမ သိထားဖို႕အေရးၾကီးပါတယ္။

အစၥလာမ္သာသနာ ျပန္လည္မဆန္းသစ္မီ က အာေရဗ် မွာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈဆိုင္ရာ အယူဝါဒ အရ ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ ယဥ္ေက်း မႈ အရေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ လူမႈက်င့္ ဝတ္ ဆိုင္ရာ ကိစၥေတြမွာလည္းေကာင္း ေတာ္ေတာ္ၾကီးကို ေအာက္တန္းက်ေနခဲ့ျပီး အရမ္း ကာေရာ ကို ပရမ္းပတာ ဆန္ လြန္းေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္အာေရဗ် မွာရွိတဲ့ကြၽန္စနစ္ ဟာ လည္းဘဲအလြန္ တရာလူသားမဆန္ ၾကမ္းၾကဳတ္လွတဲ့ေနရာမွာ ဂရိ၊ေရာမတို႕ထက္ အဆင့္မနိမ့္ခဲ့လွပါဘူး။ အဲဒီလိုအခ်ိန္၊အေျခအေနမွာမွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္ဟာရစူလ္ တမန္ေတာ္အျဖစ္ ပြင့္ ေပၚေတာ္ မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါ တယ္။ ဒီလိုပြင့္ေပၚလာျပီး အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ပို႕ခ်ေတာ္မူတဲ့ သတင္း စကား ၊ ဥပေဒ တို႕ကို လူသားအေပါင္းတို႕ အား ျဖန္႕ခ်ီသင္ၾကား သာသနာျပဳျပ႒ာန္း တဲ့ ေနရာမွာ ၊ ၾကီး စြာတဲ့ ေဖာက္ လြဲေဖာက္ျပန္ ျဖစ္ ၊ အကြပ္မဲ့ၾကမ္းပမာ ရမ္းခါေနတဲ့ အာရဗ္လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း ၾကီးကို စစ္မွန္တဲ့ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ၊လူ႕စနစ္ယဥ္ေက်းမႈ အျဖစ္ တစ္ခ ဏျခင္း တစ္မု ဟုတ္ ျခင္း ျပဳျပင္ ထူေထာင္ ခဲ့ရတာ မဟုတ္ ဘဲ ၊ တစ္ျဖည္းျဖည္း တစ္စတစ္စ နဲ႕ screw ရစ္ သလို တစ္ ရစ္ျခင္း တစ္ဆင့္ျခင္း ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရတဲ့သာဓ ကမ်ိဳးေတြ လည္းရွိပါ တယ္။ ဒါဟာလည္း စၾကဝဠွာအေပါင္းရဲ့ သခင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ရဲ့ “ဟိက္မသ္” ေတာ္ျဖစ္ ပါတယ္။

ဘာကိုဆိုလို သလဲ ဆိုတာ ဥပမာေပးရရင္- အရက္ေသစာ ေသာက္စား ျခင္းအမႈကို အ ထူးခုံ မင္တြယ္တာေနတဲ့ အဲဒီအခ်ိန္က အာရဗ္ လူ႕အ ဖြဲ႕အ စည္းကို ႐ုတ္တရက္ ၾကီး “အရက္ မ ေသာက္ရ” လို႕ယတိ ျပတ္ “ဟရာမ္” ျပဳတားျမစ္တာမဟုတ္ဘဲ ၊ ပထမ-အရက္ေသစာ နဲ႕  ေလာင္းတမ္း ကစားျခင္း မွာ အျပစ္မ်ားမ်ားရွိျပီး ၊ အက်ိဳးလည္း နည္းနည္း ရွိေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ အက်ိဳးထက္ အျပစ္ကပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း (၂:၂၁၉) ၊ ဒုတိ ယ- အရက္ မူးယစ္ ေနရင္ ဆြလားသ္ ဝတ္ျပဳမႈ အနားသို႕ခ်ဥ္းကပ္ ျခင္းမျပဳရေၾကာင္း မိန္႕ေတာ္မူျပီး ၊ ေနာက္ဆုံး အေနနဲ႕ (၅:၉၀-၉၁) က်ေတာ့ မွ အရက္ ေသစာ ေသာက္ စားျခင္း ေလာင္းတမ္းကစားျခင္း “ဟရာမ္” လို႕ဥပေဒျပ ႒ာန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆို ေစာဒက တက္ခ်င္သူ ဘက္က ေစာ ဒနာ မႈ ေလးေတြရွိ လာႏိုင္ပါ တယ္။ ဒီလိုပါ……

“အစၥလာမ္သာသနာက တားျမစ္ခ်က္ ဥပေဒေတြကို တစ္ခ်က္တည္းယတိျပတ္ ခ်မွတ္ ျပ ႒ာန္းခဲ့တာမဟုတ္ဆိုရင္ “ရွိရ္က္” မျပဳရဆိုတဲ့ ဥပေဒ ကို ေတာ့ဘာလို႕မ်ားယတိျပတ္တစ္ ခ်က္တည္း သတ္မွတ္ ခဲ့ တာပါလဲ?”

အဲဒါ ကို ေျဖမွာက… ဟုတ္ျပီ…..

ပထမဦးဆုံးသတိျပဳရမွာက….ေရးခဲ့တဲ့အထဲမွာအစၥလာမ့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္တိုင္းကို အဆင့္ ဆင့္ျပ႒ာန္းခဲ့တာ” လို႕ လုံးဝ မဟုတ္ပါဘူး။ “တစ္ျဖည္း ျဖည္း တစ္စ တစ္စ နဲ႕ screw ရစ္ သလို တစ္ရစ္ျခင္း တစ္ဆင့္ျခင္း ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရတဲ့ သာဓကမ်ိဳးေတြလည္းရွိ ပါတယ္။” လို႕ေရးခဲ့တာပါ။ အစၥလာမ္ သာသ နာေတာ္ အရ ကမာၻ႔ အလင္းေဆာင္ သာသနာျပဳ တမန္ေတာ္ေတြ ပြင့္ေပၚ လာခဲ့ရတဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ ခ်က္ၾကီး က “ေသာဝ္ဟီဒ္” တရား စစ္ကို တည္ ေစဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

“ေသာဝ္ဟီဒ္” နဲ႕ အျပိဳင္လည္းျဖစ္ ၊ လားရာလည္းမတူ တဲ့ “ရွိရ္က္” အမႈ နဲ႕ ပတ္သတ္လို႕က ေတာ့ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ က တစ္ဆင့္ျခင္းအမိန္႕မျပ႒ာန္း ပါဘူး။ အစၥလာမ္ရဲ့ အဓိက အုတ္ျမစ္ျဖစ္ တဲ့ “ေသာဝ္ဟီဒ္” ကို ဦးဆုံး ျပဳဖို႕ရာ သာသနာျပဳ တမန္ ေတာ္မ်ား ပြင့္ေပၚ လာရျခင္း (“ရိစာလသ္”) ျဖစ္တဲ့ အတြက္လည္း ပြင့္ခဲ့သမွ် တမန္ေတာ္တိုင္းဟာ “ရွိရ္က္” နဲ႕ပတ္သတ္ျပီး အဆင့္ဆင့္ ေဟာၾကား သာသနာျပဳခဲ့ တာမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ ပြင့္ခဲ့သ မွ် တမန္ ေတာ္တိုင္းဟာ “လာအိလာဟအိလႅလႅာဟ္” (အလႅာဟ္ မွ အပအျခား ခဝပ္ကိုးကြယ္ စရာ အလွ်ဥ္းမရွိ) “အနရစူလုလႅာဟ္” (ငါသည္ အလႅာဟ္ ၏ တမန္ေတာ္ ျဖစ္သည္) လို႕ဦးစြာေကြၽးေၾကာ္ခဲ့တာခ်ည္းပါဘဲ။

ဒီလိုဆိုရင္……ေမးခ်င္သူ ဘက္က ေနာက္ေမးခြန္းတစ္မ်ိဳး….ဒီလို “ဒါဆို…..”ဝက္သားမစားရ” ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကေရာ ဘာလို႕အဆင့္ဆင့္ မဟုတ္ ခဲ့ပါေသးလဲ?”

ဝက္သားမစားရ ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးက်ေတာ့….”အေသသား” ၊ “ေသြး” ၊ “ဝက္သား” စတာေတြဟာ လူကို စြဲလမ္းမႈေက်းကြၽန္ မျဖစ္ေစပါဘူး။

အရက္ေသစာ ၊ ေလာင္းကစား တို႕က်ေတာ့ ေဆးသိပၸံပညာရပ္ ရဲ့ ေတြ႕ရွိခ်က္အရဆို ၾကီးမားတဲ့စြဲလမ္းမႈ ကို အျမစ္တြယ္ေစ တဲ့ အရာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဆိုလိုတာက- “အေသသား” ၊ “ေသြး” ၊ “ဝက္သား” တို႕ကို သက္တမ္းပတ္ လုံးခုံခုံမင္မင္ တြယ္တာ စြာစားသုံးလာတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ဟာ အဲဒါ တစ္ခုခုကိုကာလ အကန္႕အသတ္မရွိ မစားမေသာက္ရလည္း ထူးထူးျခားျခား ဘာမွျဖစ္သြား မွာမဟုတ္ေပမဲ့ ၊ အရက္ေသ စာေလာင္းတမ္း က စားျခင္းကိုတစ္သက္ လုံးခုံခုံမင္မင္တြယ္တာစြာ ျပဳလာတဲ့ လူမ်ိဳးက်ေတာ့……..။ အေျဖရျပီလို႕ထင္ပါတယ္။

ဆိုလိုတာက…… အစၥလာမ္သာသနာမွာ “ယတိျပတ္” တစ္ခ်က္တည္း တားျမစ္ထား တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ိဳးလည္းရွိသလို ၊ အဆင့္ဆင့္ မေကာင္းက်ိဳး ကို ေဖာ္ျပျပီးမွ တားျမစ္ လိုက္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးလည္းရွိ႐ုံမက ၊ တားျမစ္ထားေပမဲ့ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ မွာ ျပဳခြင့္ရွိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးလည္း ရွိပါ တယ္ဆိုတာ သိရျပီးပါျပီ။ (မွတ္ရန္။ “အေသသား” ၊ “ေသြး” ၊ “ဝက္သား” စတာေတြကို အေျခအေနတစ္ရပ္မွာေတာ့ စားသုံးပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

အက်ယ္သိခ်င္ရင္ အာယသ္ေတာ္ (၂:၁၇၃) ၊ (၅:၃) ၊ (၆:၁၄၅) ၊ (၁၆:၁၁၅) တို႕ကို ေလ့လာပါ။)

ကြၽန္စနစ္ နဲ႕ ပတ္သတ္တာကို အခုဆက္ပါေတာ့မယ္……အစၥလာမ္သာသနာ က ကြၽန္စနစ္ ကို လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းၾကီးတစ္ရပ္လုံး အတြက္ မရွိသင့္တဲ့ စ နစ္တစ္ခုလို႕ အပီအျပင္ အသိအ မွတ္ျပဳ ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့…..ထူးျခားတာကက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္ အာန္ မွာေရာ ၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ရဲ့ ဆြဟီးဟ္ ဟဒီးစ္ ေတာ္ေတြမွာ ေရာ ကြၽန္စနစ္ ကိုလုံးဝ ပိတ္ပင္တားျမစ္တဲ့ အာ ယသ္ေတာ္ ဩဝါဒေတာ္ ေတြ လည္း မပါရွိသလို ၊ ကြၽန္စနစ္ ကို မုစ္လင္မ္ ေတြ အေနနဲ႕ ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ရမယ္ လို႕ ဆိုလိုတဲ့ အာယသ္ေတာ္ ၊ ဩဝါဒေတာ္ေတြလည္းလုံးဝ မပါပါဘူး။ ဒီလိုဆိုေပၚ လာျပန္ျပီ ေမးစ ရာက….

“ဒါဆိုဘယ္လိုလဲ? ဒီေလာက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕မအပ္စပ္တဲ့ ၊ မရွိသင့္တဲ့ ဒီစနစ္ဆိုး ၾကီးကို အစၥလာမ္ က ဘာလို႕ ျပတ္ျပတ္သားသားမတားျမစ္ ထားပါ သလဲ?”

ဟုတ္ျပီဗ်ာ…..ဒီေမးခြန္းကေတာ့ အလြန္ကို ေမးသင့္တဲ့ေမးခြန္းပါ။

ဆက္ရန္……..

က်ာက်ာၾကီး


No Comments Yet


There are no comments yet. You could be the first!

Write comment

Please read this note before your write comment.

 

Quranic Study Group
Los Angeles, California, USA
© 2005 - 2015 QuranInBurmese.com All Rights Reserved
Cron
Click here to download Zawgyi Font
Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976
Quran 38:29
Quran 26:24
Quran 3:138
Quran 6:153