လူ႔ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး(၇)

(ေနကာဟ္) ထိမ္းျမားျခင္း။ အပုိင္း၂

ခင္ပြန္းမွဇနီးကုိဖန္ဆင္း။

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women. And fear Allah , through whom you ask one another, and the wombs. Indeed Allah is ever, over you, an Observer.

(အုိ လူသားအေပါင္းတုိ႔ အသင္တုိ႔သည္ အသင္တုိ႔၏ ေမြးျမဴဖန္ဆင္းရွင္ႏွင္႔ စပ္လွ်င္းေသာတာ၀န္မ်ားကုိ ေက်ျပြန္ၾက၊ ထုိအရွင္သည္ အသင္တုိ႔အား (နဖ္စ္-၀ါေဟဒဟ္) အရာတစ္ခုတည္း၏ အစိပ္အပုိင္းမွ ဖန္ဆင္းခ႔ဲ၏။ ထုိတစ္ခုတည္းေသာ အစိပ္အပုိင္းမွပင္ ၄င္းတုိ႔ ၏ ၾကင္ရာၾကင္ဖက္ကုိလည္း ဖန္ဆင္းခ႔ဲသည္။ ၄င္းေနာက္ ထုိႏွစ္ဦးတုိ႔မွ မ်ားျပားလွစြာေသာ ေယာက္်ား မိန္းမတုိ႔ကုိ ျပန္႔ပြားေစ၏။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ကုိ ခ်စ္ေၾကာက္ရုိေသခန္႔ၾကေလကုန္။ ထုိအရွင္၏ ျပဌာန္းခ်က္အ တုိင္း မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္း၏ (အခြင္႔အေရးမ်ားကုိ) ေတာင္းဆုိၾက။ ၄င္းျပင္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ (အခြင္႔အေရးမ်ားကုိ ဆုံးရွဳံး ေစျခင္းမွ) ေရွင္ၾကဥ္ၾကေလာ႔။ အလႅာဟ္အရွင္သည္ အသင္တုိ႔အေပၚ၀ယ္ ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္း ေစာင္႔ေရွာက္ေသာ အရွင္ျဖစ္သည္ ၄း၁။)
ထုိအာယသ္က႔႔ဲသုိ႔ပင္ ကုရ္အာန္၁၆း၇၂တြင္လည္း—-

وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

And Allah has made for you from yourselves mates and has made for you from your mates sons and grandchildren and has provided for you from the good things. Then in falsehood do they believe and in the favor of Allah they disbelieve?

(အလႅာဟ္အရွင္သည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အသင္တုိ႔မွပင္ ဇနီးၾကင္ရာမ်ားကုိ ဖန္ဆင္းခ႔ဲေလသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ထုိအရွင္သည္ အသင္တုိ႔ ႏွင္႔အသင္တုိ႔၏ ဇနီးၾကင္ရာမ်ားမွ သားေျမးတုိ႔ကုိ ထြန္း ကားေစခ႔ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ထုိအရွင္သည္ အသင္တုိ႔စားသုံးရန္ ေကာင္ းမြန္ေသာ အရာမ်ားကုိ ခ်ီးျမွင္႔ခ႔ဲသည္။ သုိ႔ပါလွ်က္ အသင္တုိ႔သည္ အခ်ည္းအႏွီးေသာ အရာကုိသက္၀င္ယုံၾကည္၍ အလႅာဟ္ အရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ျငင္းပယ္လွ်က္ ရွိေန ၾကမည္ေလာ။)

ထုိအာယသ္မ်ားတြင္ပါေသာ (နဖ္စ္)ဟူသည္႔ အရဗီေ၀ါဟာရသည္ ၀ိညဥ္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သက႔ဲသုိ႔ အရာတစ္ခုလုံး၏ အစိပ္အပုိင္း ဟူ၍လည္း အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ ကုရ္အာန္ ကုိဘာသာျပန္ဆုိသူ အမ်ားစုက ထုိအာယသ္မ်ားပါ(နဖ္စ္)ကုိ ခင္ပြန္းမ်ားႏွင္႔ ဇနီးၾကင္ယာမ်ားကုိ အရာတစ္ခုတည္းမွ ဖန္းဆင္း ခ႔ဲသည္ဟု ျပန္ဆုိ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိအာယသ္ပါ လူသားဟူသ၍ကုိ (နဖ္စ္-၀ါေဟဒဟ္) အမ်ိဳးအစားတစ္ခုတည္းမွ ဖန္ဆင္း သက႔ဲသုိ႔ ထုိလူသားမ်ား ၏ဇနီးၾကင္ ရာမ်ား ကုိလည္း ၄င္းတုိ႔၏အစိပ္အပုိင္းမွဖန္ဆင္း ခ႔ဲသည္ ဟူေသာ ေက်ညာခ်က္ကုိထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင္႔ – အစၥလာမ္ သာသနာသည္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ရွိခ႔ဲေသာ လူလူခ်င္း လူမ်ိဳးမတူသူမ်ားႏွင္႔ လိင္မတူသူမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ ဆံေသာ စနစ္ၾကီး ကုိ ဖ်က္သိမ္း လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိနည္းတူစြာ အမ်ိဳးသားႏွင္႔အမ်ိဳးသမီးကုိ ဖန္ဆင္းရေသာ အေၾကာင္းရင္းသည္ပင္ (ေန ကာဟ္)ဟူေသာ ထိမ္းျမားျခင္းကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ဆက္ကုိ ထာ၀ရဆက္ လက္ရွင္ သန္ေစေရးျဖစ္သည္။ လူသားအတြက္လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ လင္ေယာက္်ားသည္ ဇနီးမယားထက္ပုိမုိ ျမင္႔ျမတ္သည္ဟူသည္႔္ အယူ၀ါဒကိုပယ္ ဖ်က္ႏွဳိင္မွသာလွ်င္ တရား မွ်တ၍ သာယာ၀ေျပာေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ ထူေထာင္ႏွဳိင္ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိက႔ဲသုိ႔ပင္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္းလူမ်ိဳး မတူေသာ္ လည္း ဘာသာအယူ၀ါဒတူသူမ်ား အခ်င္း ခ်င္း ကုိ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ႏွဳိင္ ေသာ အခြင္႔ အလန္းမ်ားရွိေနေပသည္။
(ေနကာဟ္) ထိမ္းျမားျခင္းသည္ ခင္ပြန္းသည္ အမ်ိုဳးသားႏွင္႔ ဇနီးသည္အမ်ိဳးသၼီး နွစ္ဦးစ လုံးအဖုိ႔ စိတ္တည္ျငိမ္ခ်မ္းေျမ႔စြာ ဘ၀ရပ္တည္ႏွဳိင္ရန္ျဖစ္သည္။(၇း၁၈၉) ခင္ပြန္းသည္ ဇနီးမယား အ တြက္အရွက္အိေျႏၵကုိ လုံျခံဳစြာအကာအကြယ္ေပးေသာ အ၀တ္တန္ဆာ မ်ားက႔ဲသုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူစြာ ဇနီးမယားသည္လည္း ခင္ပြန္းအတြက္အရွက္အိေျႏၵ ကုိလုံျခံဳစြာ အကာအ ကြယ္ေပး သည္႔ အ၀တ္ တန္ဆာမ်ား က႔ဲသုိ႔ပင္ျဖစ္သည္္။(၂း၁၈၇)
ေဖၚျပပါအာယသ္ႏွစ္ခုတည္းကုိ ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင္႔ပင္ လူသားအတြက္(ေနကာဟ္) ထိမ္းျမားျခင္းသည္ အဓိကအခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကုိ သိရွိႏွဳိင္ေပသည္။ထုိ႔အ တြက္ေၾကာင္႔အစၥလာမ္ သာသနာတြင္ လူသား၏သဘာ၀ႏွင္႔ ဆန္႔က်င္လွ်က္ မည္သည္႔ လူသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် အိမ္ေထာင္ျပဳခြင္႔မရွိေသာ လူတန္းစားတစ္ရပ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္း အလွ်င္းမ ရွိခဲ႔ေပ။ အစၥလာမ့္မတုိင္ခင္အလွ်င္က ရွိခ႔ဲၾကသည္႔ မ်ားစြာေသာ သာသနာမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင္႔မရွိေသာ လူတန္းစားတစ္ ရပ္အျဖစ္ သီးသန္႔ ရွိခ႔ဲၾကသည္။ ထုိလူတန္းစား အတြင္းမွမ်ား စြာေသာ သူတုိ႔သည္ သဘာ၀ တ ရားကုိ မလြန္ ဆန္ႏွဳိင္ေသာေၾကာင္႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာရပ္မ်ားစြာႏွင္႔ ရင္ ဆုိင္ေနရ သည္မွာ ေန႔ စဥ္ႏွင္႔အမွ် ကမာၻႏွင္႔အ၀ွွမ္း ပင္။

(မဟရ္)မဂၤလာလက္ေဆာင္
(ေနကာဟ္)ထိမ္းျမားရာတြင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီမွဳ ရွိရမည္။ အမ်ိဳးသမီး၏သေဘာတူညီ မွဳမရရွိဘဲ အေမြသိမ္း ပုိက္သက႔ဲသုိ႔ အမ်ဳိး သားက သိမ္းပုိက္ခြင္႔မရွိေပ(၄း၁၉။) မုဆုိးမ မ်ားႏွင္႔တစ္ခု လတ္လင္ကြာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လည္း အိမ္ေထာင္ ျပဳခြင္႔ကုိ ကုရ္ အာန ္ကခြင္႔ျပဳထားသည္၂း၂၃၂၊၂၃၄၊၂၃၅။
အမ်ဳိးသမီးအား (မဟဲရ္) မဂၤလာလက္ေဆာင္ ေပးေဆာင္ရမည္။ (မဟဲရ္)မဂၤလာ လက္ေဆာင္ကုိ အမ်ိဳးသမီးကသာပုိင္ဆုိင္ သည္။ အကယ္၍အမ်ိဳးသမီးက ေက်နပ္မွဳရွိ ပါကထုိ(မဟဲရ္)ကုိအ မ်ိဳးသားက သုံစြဲပုိင္ခြင္႔ရွိသည္။ (မဟဲရ္)မဂၤလာလက္ေဆာင္ကုိ အမ်ိဳး သမီးကေက်နပ္မွဳရွိပါက အေၾကြးသတ္မွတ္ခြင္႔ရွိသည္။အမ်ိဳးသမီးကျပန္လည္ ၊ေတာင္း လာပါက ျပန္လည္ဆပ္ရ မည္႔ ေၾကြးျဖစ္သည္။ (၄း၄၊၂၄။)
(မဟရ္)မဂၤလာ လက္ေဆာင္ဟူသည္ မည္သည္႔အမ်ိဳးသမီးႏွင္႔ျဖစ္ေစ ထိမ္းျမားရာတြင္ အမ်ိဳးသားကေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ(မဟရ္) သည္ မိန္းကေလးတစ္ဦး၏္ အိမ္ေထာင္ သည္ဘ၀စ တင္သည္ႏွင္႔ ပစၥည္းဥစၥာအတုိင္းအတာ တစ္ခု၏ပုိင္ရွင္ ျဖစ္လာေသာ လကၡ ဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ (ေနကာဟ္)၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ပင္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး၏ ဘ၀ကုိ မိမိ၏ခင္ပြန္းႏွင္႔ တန္းတူရည္တူ ဂုဏ္ရည္အဆင္႔အတန္း ျမွင္႔တင္ေပးျခင္းတစ္ ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ (မဟရ္)သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး တည္းကပုိင္ဆုိင္ျပီး၄င္းႏွစ္သက္သူ ကုိ ေပးပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ ထုိနည္းတူစြာ မိမိ၏ ခင္းပြန္းကုိလည္း ေပးပုိင္ခြင္႔ရွိသည္။
လြတ္လပ္ေသာအမ်ိဳးမ်ိဳးသမီးတုိ႔ကုိ ထိမ္းျမားခြင္႔ရွိသက႔ဲသုိ႔ အခ်ဳပ္အေႏွာင္တြင္ရွိေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိလည္းထိမ္းျမားခြင္႔ရွိသည္။ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ဟူသည္ကုရ္အာန္စတင္ က်ေရာက္ ခ်ိန္တြင္အမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ကြ်န္စနစ္ရွိေနသက႔ဲသုိ႔ စစ္သုံ႔ပန္းမ်ားလည္းရွိေနေပ သည္။ ကုရ္အာန္ကထုိက႔ဲသုိ႔ေသာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္တြင္ ရွိေနေသးေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိလည္း (ေနကာဟ္) ထိမ္းျမားခြင္႔ျပဳသည္။ ထိမ္းျမားရာတြင္လည္း ၄င္းတုိ႔အားလြတ္ လပ္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားက႔ဲသုိ႔ (မဟရ္)ေပးေဆာင္၍ ၄င္းတုိ႔၏ဘ၀ကို ျမွင္႔တင္ရမည္။ (ရွင္ဘုရင္ႏွင္႔ညားမိဖုရားသူေသာ စကားက႔ဲသုိ႔ပင္)

ထိမ္ျမားခြင္႔မရွိသူမ်ား
မိဘညီအကုိ ေမာင္ႏွမအရင္းမ်ား၊ ဦးေလးအေဒၚ တူ၊တူမအရင္းမ်ား၊ႏုိ႔တုိက္မိခင္မ်ား၊ ႏုိ႔စို႔ဘက္ေမာင္ႏွမမ်ား၊ ေယကၡမမ်ား၊ ဇနီး ဖက္မွပါေသာ (ရင္ခြင္ၾကီး) မယားပါသမီးမ်ားသည္ လည္းေကာင္း ထိမ္းျမားရန္တားျမစ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ထုိဇနီးမ်ားႏွင္႔ ေပါင္ းသင္းဆက္ဆံျခင္း မျပဳၾကေသာအခါတြင္ ထုိမယားပါသမီးမ်ားႏွင္႔ ေပါင္းသင္းျခင္းသည္ အျပစ္တစ္ စုံ တစ္ရာ မရွိေပ။ ထုိက႔ဲသုိ႔ပင္ ေခြ်းမမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ညီအမႏွစ္ေယာက္ကုိ တစ္ၾကိမ္တည္း ေပါင္းသင္းျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ တားျမစ္ထား ေလသည္ ၄း၂၃။
ထုိက႔ဲသုိ႔ပင္ ဖခင္မ်ားထိမ္းျမား ခဲ႔ဘူးေသာမိန္းမမ်ားကုိ ထိမ္းျမားခြင္႔မရွိေပ။ ယင္းအမွဳကိစၥသည္ အလြန္စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာနည္းလမ္း ျဖစ္သည္၄း၂၂။
လင္ရွိအမ်ဳိးသမီးအား ထိမ္းျမားခြင္႔မရွိေပ၂း၂၄။
ကာေမသုမိစာၦစရကံ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိလည္း ထိမ္းျမားခြင္႔မရွိေပ၂၄း၃။

သက္၀င္ယုံၾကည္မွုမရွိေသာ ေယာက္်ားမ်ားႏွင္႔ မိန္းမတုိ႔အားလည္း အိမ္ေထာင္ျပဳခြင္႔မ ရွိေပ။ ထုိသက္၀င္ယုံ ၾကည္မွဳမရွိသူမ်ား ကုိ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းထက္ သက္၀င္ယုံၾကည္သူ ကြ်န္၊ကြ်န္မ မ်ားကုိ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကုိ ကုရ္အာန္ကလမ္း ညႊန္ထားသည္ ၂း၂၂၁
အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ တစ္သက္တာအတြက္ ထာ၀ရဘ၀ၾကင္ေဖၚ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ဘာသာအယူ၀ါဒခံယူခ်က္ တူသူအခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ရန္ လမ္းညႊန္ ထားျခင္း ၊ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွစ္ခုကုိ တစ္ခု တည္း အျဖစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူစြာမိမိတုိ႔၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ကမာၻ ၾကီး တည္ရွိေနသ၍ ဆက္ လက္ရွင္ သန္ေနရန္ စတင္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔က႔ဲသုိ႔ အေရးပါေသာ မဟာစီမံကိန္းၾကီးကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏွစ္ဦးစလုံး၏ ဘာသာ အယူ၀ါဒ တူရမည္မွာ အဓိကအေရး ပါေသာ က႑ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ ပါက မိမိတုိ႔ကေမြး ဖြားလာေသာ ရင္ေသြးမ်ားသည္ မတူညီေသာမိဘႏွစ္ဦး၏ အယူ ၀ါဒမ်ားစပ္ၾကားတြင္တိ က်ေသခ်ာေသာ ခံယူခ်က္အခုခုအေပၚ တြင္ရပ္ တည္ႏွဳိင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။

ေပါင္းသင္းခြင္႔မရွိေသာအခ်ိန္ႏွင္႔ေနရာမ်ား
ဇနီမ်ားရာသီပန္း ပြင္႔ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ခင္ပြန္းမ်ားက ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခြင္႔မရွိေပ။ ထုိအခ်ိန္ေပါင္း သင္းျခင္းသည္ေဘး ဥပဒ္္ျဖစ္ေစႏွဳိင္သည္႔အတြက္တားျမစ္ထားသည္ ၂း၂၂၂။ ထုိ နည္းတူစြာ (စြီယမ္)ဥပုဒ္သီလေဆာင္႔ထိမ္း ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္းေပါင္း သင္းခြင္႔ မရွိေပ။ ရမ္သြာန္လ၏ ညမ်ားတြင္ေပါင္းသင္းခြင္႔ရွိသည္။ အလားတူဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ား တြင္ေပါင္းသင္းခြင္႔ မရွိ ေပ၂း၁၈၇။ ထိုသုိ႔ေသာ အခ်ိန္မ်ားႏွင္႔ေနရာတုိ႔တြင္ ဇနီးႏွင္႔ေပါင္း သင္း ဆက္ဆံေရးကုိကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ ထားေသာ္လည္း က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္ မွဳအျပည္႔အ၀ ေပး ထားေပ သည္။
လြတ္လပ္ေသာဇနီးေမာင္ႏွံဆက္ဆံေရး။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က ဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔ကုိ လယ္ယာႏွင္႔လယ္ထြန္ယက္သူဟုဆုိထား သည္။ မိမိတုိ႔လယ္ယာမ်ား ကုိမိမိတုိ႔ စိတ္ၾကိဳက္ ထြန္ယက္ၾကဟူေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္ အာန္၏ထုိအသုံး အႏွဳံးသည္ ေခတ္တုိင္းအတြက္ အျမဲသစ္လြင္လန္းဆန္း ေနမည္႔ေ၀ါဟာ ရ အသုံး အႏွဳံးျဖစ္သည္။(၂း၂၂၃)
လယ္ယာေျမမွ ေပၚထြန္းလာေသာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မွု သည္ လယ္ယာေျမ၏ ေျမၾသဇာေကာင္း မြန္မွဳႏွင္႔ထြန္ယက္သူ၏က်ိဳးပမ္း အားထုတ္မွဳတုိ႔ တြင္မူတည္ သည္္။ လင္ႏွင္႔မယားတုိ႔မွ တုိးပြား လာေသာသားသမီးတုိ႔၏ ရုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာႏွင္႔ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မွဳသည္ မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔၏ ျပဳစုေစာင္႔ ေရွာက္ထိန္း သိမ္းမွဳတြင္ မူတည္ေၾကာင္းမိန္႔ ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအာယသ္၏ အျခားေသအဓိပၸါယ္ တစ္မ်ိဳးမွာ လင္ႏွင္႔မယားစပ္ၾကား ဆက္ဆံေရးကုိလြတ္လပ္မွဳ အျပည္႔အ၀ေပးထားျခင္း သေဘာကုိေဆာင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
လူသား၏ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိယ္က်င္႔တရား ေကာင္းမြန္မွဳႏွင္႔ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သာယာ ၀ေျပာမွဳတုိ႔သည္္ လင္ႏွင္႔မယားစပ္ၾကား ဆက္ဆံ ေရးသဟဇာတ ျဖစ္မွဳအေပၚတြင္မူ တည္ေနေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ လင္ႏွင္႔မယားဆက္ဆံ ေရးကုိ ကုရ္အာန္ကလယ္ယာႏွင္႔ လယ္ယာ ထြန္ယက္သူဟူ၍ ပမာခိုင္းႏွဳိင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖၚျပပါတုိေတာင္း လွေသာ အာယသ္၏ေလးနက္မွဳသည္ မ်ားစြာေသာအ ဓိပၸါယ္မ်ားကုိ ေဖၚညႊန္းလွ်က္ရွိေနေပသည္။

လင္ႏွင္႔မယားတုိ႔၏အခ်စ္မွ
(ေနကာဟ္)ဟူေသာ အခ်စ္ႏွင္႔သံေယာစဥ္မ်ိဳးေစ့ကုိ လင္ႏွင္႔မယားတုိ႔၏ ႏွလုံးသည္းပြတ္ အတြင္းသုိ႔ထည္႔သြင္း စုိက္ပ်ိဳးေပးလုိက္ရုံျဖင္႔ လင္ႏွင္႔မယားႏွစ္ဦးတုိ႔၏အခ်စ္မွ အလြန္ အင္အားၾကီး မားေသာ အခ်စ္စြမ္းအင္တစ္ခု ေမြးဖြား ေပၚထြန္းလာသည္။ ထုိလင္ႏွင္႔ မယား အခ်စ္ကုိ အလႅာဟ္အရွင္၏ သက္ေသလကၡဏာ တစ္ရပ္ဟူ၍ပင္ဆုိထားသည္။ (၃၀း၂၁)
ထုိ လင္ႏွင္႔မယားႏွစ္ဦးတုိ႔မွ ရွင္သန္ေမြးဖြားလာေသာ အခ်စ္စြမ္းအင္ႏွင္႔ပင္လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခုလုံးကုိ တည္တန္႔ခုိင္ျမဲေစခ႔ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ ထုိအခ်စ္စြမ္း အင္သည္ သေႏၶသားအျဖစ္ပင္ မတည္ရေသးေသာ ရင္ေသြးမ်ား၏ သာယာ၀ ေျပာေသာ ဘ၀အတြက္ မိမိတုိ႔၏ဘ၀ကုိ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားရန္ပင္ အသင္႔ျဖစ္ေနေပေတာ႔သည္။ ထုိ လင္ႏွင္႔မယားႏွစ္ဦးတုိ႔မွ ရွင္သန္ ္ေမြးဖြားလာေသာ အခ်စ္စြမ္းအင္သည္ မိမိတုိ႔၏သား သ မီးမ်ားအတြက္ ၾကီးမားလွေသာ မိဘေမတၱာဟူ၍ ျဖစ္လာေပသည္။
ထုိ႔ေၾကာင္႔မိဘတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔၏ဘ၀ထက္ သားသမီးတုိ႔၏ဘ၀ကုိ ပုိမုိလွပတင္႔ တည္ေစလုိေသာ ဆႏၵထားရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင္႔ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ က မိဘမ်ားႏွင္႔စပ္လွ်င္း၍သားသမီးမ်ားအေပၚတြင္ မည္က႔ဲသုိ႔ေသာ တာ၀န္မ်ားေပးထားသည္ကုိ- -
အင္ရွာအလႅာဟ္ ဆက္လက္တင္ျပပါဦးမည္။
ဦးစုိးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္)

                          


12 Comments

Mulan says:

အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကအိမ္ေထာင္မျပဳပဲ sperm donationနဲ႕ကေလးယူမယ္ဆိုရင္ Islamကခြင့္ျပဳပါသလား

Thumb up 2 Thumb down 0

23 Oct 10 @ 9pm

မမီးမီး says:

” လူသားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အိမ္ေထာင္ ေရးတြင္ လင္ေယာက္်ားသည္ ဇနီးမယားထက္ပုိမုိ ျမင္႔ျမတ္သည္ဟူသည္႔္ အယူ၀ါဒကို ပယ္ဖ်က္ႏွဳိင္မွသာလွ်င္ တရားမွ်တ၍ သာယာ၀ေျပာေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ ထူေထာင္ႏွဳိင္မည္ျဖစ္သည္။ ”

မွန္လိုက္တာ။

” အစၥ လာမ့္မတုိင္ခင္အလွ်င္က ရွိခ႔ဲၾကသည္႔ မ်ားစြာေသာ သာသနာမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင္႔ မရွိေသာ လူတန္းစား တစ္ရပ္အျဖစ္ သီးသန္႔ရွိခ႔ဲၾကသည္။ ထုိလူတန္းစားအတြင္းမွ မ်ားစြာေသာ သူတုိ႔သည္ သဘာ၀တရားကုိ မလြန္ဆန္ႏွဳိင္ေသာေၾကာင္႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာရပ္မ်ားစြာႏွင္႔ ရင္ဆုိင္ေနရသည္မွာ ေန႔စဥ္ႏွင္႔အမွ် ကမာၻႏွင္႔အ၀ွွမ္း ပင္။ ”

ဒီေန႕ထိ အဲဒီျပႆနာေတြတက္ၾကတုန္းဘဲ။

” သက္၀င္ယုံၾကည္မွုမရွိေသာ ေယာက္်ားမ်ားႏွင္႔ မိန္းမတုိ႔အားလည္း အိမ္ေထာင္ျပဳခြင္႔မရွိေပ။ ထုိသက္၀င္ယုံ ၾကည္မွဳမရွိသူမ်ား ကုိ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းထက္ သက္၀င္ယုံၾကည္သူ ကြ်န္၊ကြ်န္မမ်ားကုိ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကုိ ကုရ္အာန္ကလမ္း ညႊန္ထားသည္ ”

ဥပမာ : မာစီဒီးကားစီးေနေသာ သက္ဝင္ယုံၾကည္မွုမရွိေသာသူႏွင့္ထိမ္းျမားတာထက္ ႐ိုတီေရာင္းေနတဲ့ သက္ဝင္ယုံၾကည္မွုရွိသူႏွင့္ ထိမ္းျမားတာကမွ ႏွစ္ဘဝစိတ္ေအးရမည္။ ႐ိုတီေရာင္းေနတဲ့လူက ဆင္းရဲေသာ္လည္း သူ႕ရင္
ဘတ္ထဲမွာ အီမာန္သက္ဝင္ယုံၾကည္မွုရွိျပီး ဖန္ဆင္းရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုသိတတ္သည္။
….
သိေကာင္းစရာ article ေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Thumb up 5 Thumb down 0

24 Oct 10 @ 1pm

U Soe Lwin says:

အမ်ိဳးသမီးတေယာက္က အိမ္ေထာင္မျပဳပဲ Sperm donationနဲ႕ကေလးယူမယ္ဆိုရင္ Islamကခြင့္ျပဳပါသလားဆုိတ႔ဲ Mulan ရ႔ဲေမးခြန္းန႔ဲစပ္လွ်င္းျပီး-
အစၥလမ္သာသနာက လုံးဝဥႆုံခြင္႔မျပဳပါဘူး။ ခြင္႔မျပဳတဲ႔ အေၾကာင္းရင္းကေတာ႔- –
(၁) Sperm donationန႔ဲ ကေလးယူျခင္းဟာလည္း တစ္နည္းအားျဖင္႔ ေနကဟ္ မျပဳဘဲ တစ္စိမ္းေယာက္က်ားတစ္ဦးန႔ဲ ကေလးယူျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။
(၂) ထုိက႔ဲသုိ႔ အေဖအမည္ကုိ မသိဘဲေမြးလာေသာကေလးသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားစြာန႔ဲ ရင္ဆုိင္ရန္အသင္႔ျဖစ္ေနသည္။
Sperm လွဴသူသည္ အလွဴခံလာသူတုိင္းကုိ လွဴမည္ျဖစ္သည္။ ထုိက႔ဲသုိ႔လွဴရာတြင္ လည္း ဥပေဒအရ မိမိ၏အမည္ကုိ လွ်ိဳ႔ဝွက္ထားရသည္။ ၄င္းကလွဴလိုက္ေသာ Sperm မွေမြးလာေသာကေလးမ်ားသည္ အေဖတူညီအကုိ ေမာင္ႏွမအရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိကေလးမ်ားသည္္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မိမိတုိ႔၏ေမာင္ႏွမ အရင္းအျခာမ်ား ကုိ မေရြးမိရန္ စီစစ္ဖုိ႔အခြင္႔အလန္းေပ်ာက္ဆုံးေနသည္။
အစၥလာမ္သာသနာတြင္ ထုိကဲ႔သုိ႔ျပႆနာရပ္မ်ားမွ ေရွာင္က်ဥ္ႏွဳိင္ရန္ သူတစ္ပါး၏သား သမီးကုိေမြးစားျခင္းျဖင္႔ အမွန္တစ္ကယ္သားသမီး အရင္းမျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ေမြးစားက ေလးအား ၄င္း၏အေဖအရင္း၏ အမည္ျဖင္႔တြဲေခၚရန္ ျပဌာန္းထားသည္။(၃၃း၄)
ဦးစုိးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္)

Hot debate. What do you think? Thumb up 8 Thumb down 0

25 Oct 10 @ 5pm

Brian says:

Sperm donation is as equal to the indirect way of sexual activity. Either she is married to the donor or not she is bind to the donor. Since there is a binding of the bodily fluid, there must be Nekah or it is as equal as marriage. Both donor and receptor must accept as husband and wife.

In the developed countries it becomes a modern to have a child from a spam donor. The receptor needs permission from the owner of that Sperm or the organization that own that spam. .

There was a real story of a problem of a Sperm donor here in United States. Please read this article :
http://www.newsweek.com/2009/12/15/mapping-the-god-of-sperm.html.

He has been donation Sperm for more than 25 years. But he was not being disclosed, to the mothers and also children. He has never known who his children are. But he figured out that he has more than 400 children living in the same neighborhood. He worries about children dating. Therefore, he was very much concern about the issue and reviled to the health authority and retrace them. It was a big mess for the authority. By the genetic nature, the marriage to the sibling is not healthy. In the legal system in the United State also do not permit sibling marriage. Therefore, it is the big problem for local authority also.

It was logical that having a Nekah is the best way as Islam prescribes us to have a family live.

Having a child is taking the responsibility of parenthood and gives every right to the baby as a father and support the child for his/her entire life. The mother has to give unification rights to the father as well as take care of the family matters.

As a human nature, every children has right to have both father and mother. The mother should not only have to choose the right of a child. Therefore, if she can just among the child and the father over the rights and the responsibility, I do not see any problem with that. It may look like a child from a divorced couple. If not, all the right and responsibility of a child and the father will put upon the mother and in the day of judgment, she has to answer. As you know, every one of us has to answer to Allah. I hope she will have a good answer for what she has done over the child and the father.

Brian

Thumb up 7 Thumb down 0

25 Oct 10 @ 7pm

ေဌးလြင္ဦး says:

ဒီေဆာင္းပါးေအာက္မွာ ေမးသင့္တဲ့ေမးခြန္းနဲ႔ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ အေျဖကို ေတြ႔ရလို႔ ၀မ္းသားပါတယ္။
ေဌးလြင္ဦး

Thumb up 4 Thumb down 0

29 Oct 10 @ 7am

က်ာက်ာၾကီး says:

အလြန္ကို ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္းေမးတဲ့ မူလန္ နဲ႕ အလြန္ကိုသင့္ျမတ္တဲ့ အေျဖကို
ေျဖေပးတဲ့ ဆရာဦးစိုးလြင္ တို႕ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

Thumb up 3 Thumb down 0

30 Oct 10 @ 10am

mulan says:

ဘယ္မွာေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာေမးရမွန္းမသိလို႕ဒီမွာပဲေမးလိုက္ပါတယ္၊
[1]Islamမွာorgan donation ကိုခြင့္ျပဳပါသလား၊
[2]ေဆးပညာအတြက္၊လူသားအက်ိဳးအတြက္ဆိုျပီးလုပ္မယ္.cloning မ်ိဳးကိုေရာခြင့္ျပဳမွာလား၊
[3]Euthanasia ေရာလုပ္ခြင့္ရွိပါသလား၊

Thumb up 3 Thumb down 0

31 Oct 10 @ 1pm

U Soe Lwin says:

မူလန္ရ႔ဲ ေမးခြန္း(၃)ခုအနက္ ေမးခြန္း(၃)မွလြဲ၍ က်န္ေမးခြန္း(၁)ႏွင္႔(၂) တုိ႔ကလူသား အက်ိဳးအတြက္လွဴခြင္႔ရွိပါတယ္။ ကုရ္အာန္(၂း၁၇၇)မွာ – မိမိပုိင္ပစၥည္းကုိ လုိအပ္သူမ်ားအတြက္ ေႏွာင္ ၾကိဳးမ႔ဲ လွဴဒါန္းသုံစြဲရန္ ျပဌာန္းထား ျပီးျဖစ္သည္။
ေမးခြန္း(၃) Euthanasia (ေခၚ) ေရာဂါအျပင္း အထန္ခံစားေနရသူကုိ မခံစားလုိေစ၍ နာၾကင္မွဳကင္းစြာ သတ္ျခင္းကုိ ခြင္႔မျပဳပါဘူး။
ကုရ္အာန္ (၂၅း၆၈။၄း၉၂၊၉၃။)
ဦးစုိးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္)

Thumb up 4 Thumb down 0

31 Oct 10 @ 6pm

NO POLE says:

ဒါဆို ေမးစရာတစ္ခုထပ္တိုးလာျပန္ေပါ့…. ၾကင္နာမွဳကင္းစြာ သတ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳဆိုေသာ္လည္း အစၥလာမ္မ်ားဟာမိမိေရွ့မွာပင္ ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ထြက္ေအာင္ လည္လွီးျပီးမွ စားၾကျခင္းသည္အၾကင္နာ ပိုသည္မ်ားပင္ေလာ…

Thumb up 1 Thumb down 1

14 Dec 10 @ 4am

U Soe Lwin says:

အထက္ပါေမးခြန္းနဲ႔ စပ္လွ်င္းျပီး – - -
မြတ္စလင္မ္မ်ားက သားေကာင္ကုိ လည္လွီးစားျခင္းန႔ဲစပ္လွ်င္းျပီး အၾကင္နာကင္းတယ္ဆုိတ႔ဲ စကားမ်ိဳးကုိ တုိးတက္ေခတ္မွီေနတ႔ဲ ယေန႔ သိပၸံေခတ္ၾကီးမွာ ေမးလာတ႔ဲအတြက္ အလြန္ရွားပါးတ႔ဲေမးခြန္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင္႔လည္းဆုိေတာ႔ အစၥလာမ္သာသနာ ကုိ မေကာင္းျမင္၀ါဒျဖင္႔ အျပစ္ရွာေ၀ဘန္ခ်င္သူမ်ားပင္လွ်င္ အထက္ကေမးခြန္းမ်ိဳးကုိ မေမးၾကေတာ႔လုိ႕ဘဲ။ ဘာေၾကာင္႔လည္းဆုိေတာ႔ ႏွစ္ေပါင္း(၁၅၀၀)ကတဲက က်မ္းျမတ္ကုရ္ပါ ဥပေဒမ်ားရ႕ဲ ဓမၼဓိဌာန္က်မွဳကုိ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္ေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက သိပၸံနည္းက် ၀င္ေရာက္အေျဖ ထုတ္ေပးၾကလုိ႔ဘဲ။
သားေကာင္ရ႔ဲ လည္မ်ိဳကုိလွီးျဖတ္ျခင္းကုိ (ဇဗီဟာ) လုိ႔ေခၚတယ္။ ေသြးေၾကာမ်ားစုေ၀းေနတ႔ဲ လည္မ်ိဳကုိ လွီးျဖတ္လုိက္တာန႔ဲ သုံးစကၠန္႔ အတြင္း သားေကာင္ရဲ႕ အသိအာရုံခံစားမွဳမ႔ဲသြားပါတယ္။ ေသြးမ်ားန႔ဲအတူ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားလည္း ကင္စင္သြားတ႔ဲအတြက္ စားသုံးသူမ်ား အဖုိ႔ သန္႔ရွင္းလပ္ဆပ္တ႔ဲ အဟာရျဖစ္ပါ တယ္္။ အ႔ဲဒီအခ်က္အလက္ ေတြဟာလည္း ၂၀ရာစု ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေဆးသိပၸံရွဳေဒါင္႔က ေဖၚျပ ခ်က္ျဖစ္တယ္။ မြတ္စလင္မ္မ်ားရ႕ဲ အေျခခံဥပေဒျဖစ္တ႔ဲ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္မွာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၅၀၀)ကတည္းက သားေကာင္ကုိ (ဇဗီဟာ) လည္မ်ိဳးေၾကာကုိ လွီးျဖတ္ျပီးမွစားသုံးဖိုိ႔ လမ္းညႊန္ထားတာ ျဖစ္တယ္။
လယ္ပင္းလွီးျဖတ္ခံလုိက္ရတ႔ဲ တိရစာၦန္ဟာ လူျပိန္းမ်ားအျမင္အရ ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္ ျဖစ္ေနျခင္းဟာ မခ်ိမဆန္႔ခံစားေနရတယ္လုိ႔ ထင္မွတ္ရ ပါတယ္။ အမွန္တစ္ကယ္ေတာ႔ ေဆးသိပၸံအရ တိရစာၦန္ရ႕ဲရွဴသြင္းလုိက္တ႔ဲ ေအာက္စီဂ်င္ က ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံးကုိ မေရာက္ႏွဳိင္တ႕ဲအတြက္ တစ္ကုိယ္လုံးက ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္ျဖစ္တာ။ ထုိသားေကာင္က အသိအာရုံခံစားမွဳ မရွိေတာ႔တ႔ဲအတြက္ ဘာမွ်မသိေတာ႔ဘူး။
ေသြးကို က်မ္းေတာ္က “မိဟာဒန္” စီးဆင္းေသာ ေသြး။ ေသြးျပန္ေၾကာ မွ ပန္းထြက္ေသာ ေသြးဟု ျဖစ္တယ္္။ တဆက္ တည္းမွာဘဲ စားသံုးပိုင္ခြင့္ ရိွတ႔ဲ တိရစာၦန္မ်ားကို တုႏွဳိင္းမဲ့အရွင္ရ႕ဲ နာမေတာ္ကို တိုင္တည္လွ်က္ ထိုေသြး ေၾကာအား လီွးျဖတ္ရမယ္လုိ႔ု ဆိုထား ပါတယ္။အ႔ဲဒီအသံုးအႏွဳန္းကို “ဇဗီဟာဟ္” လုိ႔ုဆုိ တယ္္။ “ဇဗီဟာဟ္” ဆုိတာ သတၱ၀ါတုိ႔ လွ်ပ္တျပက္အတြင္း ခံစားမွဳ အာရံုမဲ့ သြား မည့္ေနရာ (လည္ပင္း) ေသြးေၾကာအား လီွးျဖတ္ ရမွာျဖစ္တယ္္။
ေသြးျပန္ေၾကာမွ ေသြးမ်ားထြက္ရန္ တေခါက္ေၾကာအား ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ နံရိုးၾကားသို႔ ဓါး၊ ဒုတ္၊ အခြ်န္နွင့္ ထိုးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ရန္ “ဇဗီဟာဟ္” ဆိုတ႔ဲ ေဝါဟာရကို သံုးထားျခင္း ျဖစ္တယ္္။ လူသား သဘာဝ ဤေလာက အတြင္း မီွတင္း ေနၾကရတာ္ျဖစ္တ႔ဲအတြက္ အသက္သတ္ရျခင္းန႕ဲ မကင္းၾကတဲ႔အတြက္ မိမိတို႔ လူသားမ်ား အသက္ရွင္သန္ ရပ္တည္ႏွဳိင္ေရးအတြက္ တိရစာၦန္မ်ားကို လီွးသတ္နိုင္ခြင့္ ျပဳထားေသာ္လည္း ေမတၱာမဲ့ ရက္စက္စြာ ညွင္းပန္း နိွပ္စက္ျခင္း မျပဳရေသာ အဓိပါယ္ကို “ဇဗီဟာဟ္” ဆုိတ႔ဲ စကားကုိ ကုရ္အာန္က အနက္ေပး ျခင္းျဖစ္တယ္္။ “ဇဗီဟာဟ္” လည္ပင္း ေသြးေၾကာကို လီွးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ တိရစာၦန္ တစ္ေကာင္ဟာ္ လွ်ပ္တျပက္ (အမ်ားဆံုး သံုးစကန္႔ အတြင္းမွာ္) အာ ရံုခံစားမွဳ ျပတ္ေတာက္ သြားတယ္္။ အ႔ဲဒီလည္ပင္း ေသြးျပန္ေၾကာမွ ပန္းထြက္သြားတ႔ဲ ေသြးေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာထဲမွာရွိေနတ႔ဲ ေသြးေၾကာမ်ားန႔ဲအတူ ျပန္႔ႏွ႔ံေနတ႔ဲ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ား မွာလည္း ေသြးနဲ႔အတူ ပါသြားတ႔ဲ အတြက္ ထုိသားေကာင္၏ အစိပ္အပုိင္း တစ္ခုလုံးဟာလည္းသန္႔ ရွင္းစင္ၾကယ္တ႔ဲ စားသုံးဖြယ္ရာ ျဖစ္သြားတယ္္။ ေသြးျပန္ေၾကာမွ ေသြးအညစ္မ်ားကို စြန္႔ထုတ္္ရာ မွာလည္း တုႏွဳိင္းမဲ႔ အရွင္ရ႔ဲ နာမေတာ္ကို တိုင္တည္လ်က္ လီွးျဖတ္ၾကေလာ့ ဆိုတာကေတာ႔- တုႏွဳိင္းမဲ့ အရွင္အား ယဇ္ပူေဇာ္ပသျခင္း မဟုတ္ဘူး။ လူသားတို႔ စားသံုးျခင္း မ်ားကို သာမာအာဇီဝ က်တ႔ဲနည္းန႔ဲ ရွာေဖြထားတ႔ဲ စားသံုးကုန္မ်ား ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ ကုရ္အာန္ကု သြန္သင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္္။ ခိုးရာပါ ပစၥည္း၊ တိုက္ရာပါ ပစၥည္းမ်ားကို မည္သည္႔ နည္းနွင့္မွ်ွ ဘုရားတရားအား တိုင္တည္လုိ႔ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစားအေသာက္နွင့္ ဆိုင္တ႔ဲ ဥပေဒတိုင္းမွာ အထူးသျဖင္႔ သားေကာင္ကုိ စားခြင္႔ျပဳထားသည္န႔ဲအညီ္ စားသုံးသူမ်ားအဖုိ႔ “သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္တဲ႔ အဟာရလည္းျဖစ္ရမယ္။ စားသုံးျခင္းခံရတ႔ဲ သားေကာင္အဖုိ႔လည္း ညွင္းပမ္းမွုမခံရတဲ႔ နည္းလမ္း ကုိ ကုရ္အာန္က လမ္းညႊန္ထားျခင္းျဖစ္တယ္။
အ႔ဲဒီအေၾကာင္းအေသးစိပ္ကုိ ေလ့လာဆည္းပူးလုိပါက http://www.quraninburmese.com တြင္ ကုရ္အာန္႔သုတ အပါတ္စဥ္က႑ ရွိ (က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္၏ လြယ္ကူေသာ စားေသာက္မွဳဆုိင္ရာ ဥပေဒ) ဟူေသာေဆာင္းပါးကုိ ေလ့လာႏွဳိင္ပါသည္။

ဦးစုိးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္)

Thumb up 5 Thumb down 0

24 Dec 10 @ 1pm

mohd ismail says:

ေမးခြန္းက တကယ္ကို ေမးသင္႔တဲ့ ေမးခြန္းၿဖစ္ၿပီး ဆရာ ရဲ့အေၿဖက သာသနာေတာ္ရဲ့ေဘာင္အတြင္းကေၿဖ တဲ့ တကယ္ကို ၿပည္႔စံုတဲ့အေၿဖ ၿဖစ္ပါတယ္

ေက်းဇူးပါ………..

Thumb up 1 Thumb down 0

02 Jul 11 @ 3am

saw ae banyar says:

ကုရ္အာန္႕ညႊန္ႀကားျပသခ်က္ေတြကို ပိုျပီးသေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါဆရာ။

Thumb up 0 Thumb down 0

23 Jul 12 @ 1pm

Write comment

Please read this note before your write comment.

 

Quranic Study Group
Los Angeles, California, USA
© 2005 - 2015 QuranInBurmese.com All Rights Reserved
Cron
Click here to download Zawgyi Font
Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976 Surah Yasin Translation by Saya Gazi - June 27 1976
Quran 38:29
Quran 26:24
Quran 3:138
Quran 6:153